Dokončovací práce na opláštění

16.03.2020

Fasáda ze speciálně upraveného dřeva THERMOWOOD je již hotová. Nyní se dokončují falcované krytiny, a to jak na úrovni samotného objektu, tak i na slunolamech, které před dům vystupují. Prkna dřevěné fasády jsou kladena na svislo, na zdvojený rošt, který je ještě proložen pojistnou tkaninou. Vrchní i spodní části fasádních roštů jsou ochráněny mřížkami proti vletu hmyzu. Zvolili jsme vertikální kladení prken. Skvěle to vypadá, případná voda lehce stéká a ve sparách se neusazují pylové a prachové částice.

Plechová fasáda je na severní straně stažena až k terénu. Spolehlivě tak ochrání dům z nejnamáhanější strany a usnadní údržbu fasády v místě, kde by mohla být teoreticky potřísněna nečistotami. Na severní straně je totiž perfektní sklad na lyže, kola, zahradní nábytek ... a tam se prostě nechceme omezovat při manipulaci strachem z trochy bahna nebo sněhu. :-)   

Naše fasádní souvrství výrazně posiluje, již tak vynikající, tepelně technické parametry budovy. A nejen ty. Zlepšuje i akustické vlastnosti skladby a zajišťuje přirozenou cirkulaci vzduchu v souvrství.